Chủ đề nóng

Chuyển động Sài Gòn

  • TP.HCM đề nghị rà soát giá hàng bình ổn

    TP.HCM đề nghị rà soát giá hàng bình ổn

    Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tại TP.HCM được đề nghị rà soát mức giá hàng hóa thiết yếu đang bán hiện nay, khi giá xăng đã giảm hơn 7.000 đồng/lít.