Chủ đề nóng

Đông Tây - Kim Cổ

  • "Chiến đoàn ma" đã khiến chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ ra sao?

    "Chiến đoàn ma" đã khiến chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ ra sao?

    Sau khi nhận ra Ngô Đình Diệm không tuân phục, chính quyền Mỹ quyết định bật đèn xanh xúi giục một số tướng lĩnh Việt Nam cộng hòa thực hiện cuộc đảo chính bằng sức mạnh vũ trang. Ngày 1/11/1963, cuộc đảo chính bùng nổ. Một đơn vị mang phiên hiệu “chiến đoàn Vạn Kiếp” được lực lượng đảo chính xem là mũi tấn công chủ lực.