Chủ đề nóng

Đông Tây - Kim Cổ

  • Làm con gái quan lớn có thai, cha của Nguyễn Trãi... bỏ trốn

    Làm con gái quan lớn có thai, cha của Nguyễn Trãi... bỏ trốn

    Sau khi biết Thái có thai, Nguyễn Ứng Long đã bỏ trốn. Gần đến ngày Thái sinh con, Trần Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu. Người nhà trả lời là Ứng Long sợ tội nên đã trốn đi rồi.
  • Chuyện quan cõng bô lão thời vua Minh Mạng

    Chuyện quan cõng bô lão thời vua Minh Mạng

    Vua Minh Mạng từng nói: “Chính sách của vương giả lấy việc dưỡng lão làm đầu”, nên các triều đại phong kiến đều luôn quan tâm đến người cao tuổi, vào các kỳ lễ lớn của đất nước, người dân thọ từ 70 tuổi trở lên đều được ban thưởng.