Chủ đề nóng

Thế giới

  • BRICS gia nhập cuộc chơi lớn

    BRICS gia nhập cuộc chơi lớn

    Vì dịch bệnh ở Trung Quốc, cuộc gặp cấp cao lần thứ 14, năm nay do Trung Quốc đăng cai tổ chức, phải diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, sự kiện lớn năm nay của BRICS cho thấy các thành viên của khuôn khổ diễn đàn đã đưa BRICS gia nhập cuộc chơi lớn về chính trị thế giới.